plynulé účtovníctvo, mzdy a financie
O nás

Náš príbeh je priamočiary. Na začiatku boli dvaja študenti ekonomickej univerzity, ktorí sa na prelome milénia rozhodli profesionálne venovať tomu, čo vedia najlepšie. Účtovníctvu.

Sme skúsení. Pre klientov sme tu už vyše 20 rokov
a náš tím tvorí takmer 40 ľudí. Služby poskytujeme pre viac
než 300 spoločností. Pôsobíme nielen na Slovensku, ale aj
v Českej republike. Nestratíme sa ani vo svete - vďaka
členstvu v nezávislej medzinárodnej sieti PrimeGlobal
zabezpečíme služby kdekoľvek v zahraničí.

Poskytujeme komplexný servis. Znamená to, že našim klientom dokážeme nahradiť celé
finančné oddelenie. Vieme sa postarať o účtovníctvo, mzdy,
dane, finančný reporting a poradenstvo.

Nie sme veľký korporát a ani ním
nechceme byť. Vďaka tomu sme flexibilní a každému
klientovi sa venujeme individuálne. Všetky služby
poskytujeme na jednom mieste, výstupy dodávame
v reálnom čase, teda bez zbytočných prieťahov.

Služby
Finančné účtovníctvo
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vystavovanie faktúr
 • sledovanie splatnosti pohľadávok a záväzkov
 • zabezpečenie platobného styku
 • poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní
Finančný raporting a poradenstvo
 • príprava finančných plánov
 • zostavovanie mesačných reportov
 • spracovanie štatistík a iných finančných prehľadov
 • poradenstvo pre interné ekonomické oddelenia klientov
 • poradenstvo pri audite
Mzdy
 • spracovanie miezd
 • komunikácia so všetkými relevantnými úradmi
 • poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • daňové poradenstvo
 • daňové plánovanie a dodržiavanie daňových predpisov
 • príprava daňových priznaní
 • registrácia pre DPH a daň z príjmu
 • zastupovanie v daňových konaniach
Finančné účtovníctvo
Kontakt

SK

ACCES, s. r. o.
Zochova 6-8
811 03 Bratislava

tel.: +421 2 5464 0716
fax: +421 2 5464 0715
e-mail: info@acces.sk

CZ

ACCES CZ, s.r.o.
Londýnské náměstí 881/6
639 00 Brno - Štýřice

tel.: +420 727 920 555
e-mail: info@acces.sk