Služby

MzdyNaša spoločnosť má skúsenosti so spracovaním miezd pre spoločnosti s nízkym počtom zamestnancov, ako aj pre spoločnosti zamestnávajúce viac ako 500 pracovníkov.

 • #spracovanie miezd
 • #komunikácia so všetkými relevantnými úradmi
 • #poradenstvo v oblastí miezd a personalistiky


 • Mzdy a personalistika

 • // kontrola prijatých podkladov pre účely výpočtu miezd
 • // mesačné zostavenie a výpočet miezd zamestnancov
 • // distribúcia výplatných pások a stravných lístkov
 • // vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov pre potreby inštitúcií sociálneho zabezpečenia, daňových orgánov a DDP
 • // prihlasovanie, odhlasovanie a nahlasovanie zmien do poisťovní (zamestnávateľ a zamestnanci)
 • // vypracovanie ročného zúčtovania pre potrebu daňových úradov a zdravotných poisťovní
 • // vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde
 • // vypracovanie evidenčných listov zamestnancov pre potreby Sociálnej poisťovni
 • // komunikácia s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
 • // poskytovanie poradenstva v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky

ostatné služby