O nás

Ekonomické systémy a softvéryPri poskytovaní služieb využívame nasledovné ekonomické systémy a aplikácie.

#Datamolino #Multicash
#ERP Pohoda #QI #Money S3
#Windows server remote access

#Datamolino

Webová aplikácia poskytujúca elektronickú výmenu, archiváciu účtovných dokladov (a následne extrakciu dát pre potreby automatizovaného importu v štruktúre požadovanej príslušným ERP riešením.

Aplikácia Datamolino umožňuje upload, archiváciu a extrakciu dát z prijatých faktúr, ďalej ich autorizáciu vlastníkom prístupu, sledovanie histórie fázy spracovania, pohodlný a prehľadný prístup k histórii.

Funkcionalita na úrovni archivácie a elektronickej výmeny je zabezpečená v súlade s legislatívnymi požiadavkami SR a európskych smerníc, takže je možné abstrahovať od vedenia a archivácie tlačených účtovných dokumentov.


www.datamolino.com


#Multicash

Homebanking tool na manažment bežných bankových účtov bez závislosti na individuálnej bankovej aplikácii alebo internet bankingu. Prostredníctvom Multicash spravujeme bežné účty, t.j. zadávanie tuzemských aj zahraničných platobných príkazov, sťahovanie výpisov, aktuálnych zostatkov a konfirmácií k prevodom online z ktorejkoľvek banky v rôznych krajinách. Multicash umožňuje rôzne úrovne prístupových práv individuálnych užívateľov, čiže vieme pracovať s bankovým účtom aktívne (prevody), aj pasívne (iba sťahovanie výpisov).


#ERP Pohoda

Účtovný softvér splňajúci všetky predpoklady na vedenie účtovníctva v zmysle zákonných a procesných požiadavok na denne aktualizovanej báze. Softvér Pohoda je plne prepojiteľný so vstupmi a výstupmi z ostatných využitých riešení, t.j. DatamolinoMulticash.


www.pohoda.sk


#QI

Ekonomický systém tvorený na mieru pre konkrétne potreby a požiadavky spoločností.


www.qi.sk


#Money S3

Účtovný program Money S3 je veľmi obľúbený aj pre svoj prívetivý vzhľad a jednoduché ovládanie. Je jednoduchý a rýchly a ponúka všetky potrebné moduly.


www.money.sk


#Windows server remote access

Windows licenčné riešenie umožňujúce prístup na server a rozhranie pre náhľad do sprístupnených aplikácií a softvérov.